Cada aigua és única, igual que el vi ho és. El terrer del vi indica les propietats característiques del vi corresponent, que tenen el seu origen al sòl local.

La gent s'alegra amb l'aigua. L'aigua és neta, l'aigua és lleugera. Hom estima l'aigua bonica. La increïble alquímia natural de les enèrgiques molècules d'aigua. Cada aigua és única.

La gent s’alegra amb l’aigua. L’aigua és neta, l’aigua és lleugera. Hom estima l’aigua bonica. La increïble alquímia natural de les enèrgiques molècules d’aigua. Cada aigua és única.

Què dona a l’aigua natural el seu sabor particular?

En el cas del vi, hom parla de terrer. Terroir (terrer) és la regió en francès. El terrer d’un vi dona les seves propietats característiques al vi lligat a la corresponent regió. També l’aigua mineral natural rep el seu sabor específic de la font i la regió d’origen.

Quina és la diferència entre aigua purificada i aigua mineral natural?

“La gent pensa que aigua purificada és el mateix que aigua mineral natural. L’aigua purificada majoritàriament prové de l’aigua de l’aixeta, tractada industrialment i després filtrada tot afegint-li una petita quantitat de minerals. El producte final és un aigua molt tractada provinent d’una fàbrica, que es pot anomenar aigua d’aixeta.

L'aigua purificada majoritàriament prové de l'aigua de l'aixeta, transformada industrialment i després filtrada tot afegint-li una petita quantitat de minerals.

L’aigua purificada, com l’aigua de l’aixeta, és aigua tractada industrialment i després filtrada. Més endavant se li afegeixen petites quantitats de minerals.

Per altra banda tens aigües que provenen d’una font d’origen natural. Aquestes aigües pràcticament no es tracten i es pot tastar l’origen de l’aigua. Si parléssim de vins l’anomenaries el terrer.”
Sommelier d’aigua Martin Riese

Al contrari que a Amèrica, on gran part de les aigües embotellades són aigua de l’aixeta tractada, a Europa l’aigua embotellada és principalment aigua mineral natural.
L’aigua mineral natural no es pot tractar molt, es protegeix de la contaminació i prové d’una font concreta i s’embotella directament a origen. El terrer és d’una importància cabdal per a les aigües europees.

“La protecció de les fonts i del seu terrer és avui més important que mai. Els productes químics amenacen el nostre terrer. Les aigües minerals naturals són part del patrimoni cultural d’Europa.”
Jean-Pierre Delfis, president de la EFBW (Federació Europea d’Aigües Embotellades)

El sòl determina la quantitat i tipus de minerals i oligoelements que es troben a l'aigua.

El terrer determina la quantitat i tipus de minerals i oligoelements que es troben a l’aigua.

El terrer determina la quantitat i tipus de minerals i oligoelements que es troben a l’aigua. El terrer de l’aigua és una combinació complexa del sòl d’on s’extreu, o millor encara, d’on brolla l’aigua, el seu entorn i el clima. Aquest minerals donen sabor a l’aigua i determinen lleugerament la claredat de l’aigua. I pels nassos entrenats inclús l’olor de l’aigua.

El terrer (terroir) és una paraula francesa que senyala l’origen de la beguda i el menjar. Segons les propietats característiques del sòl, del microclima i de l’entorn.

Hom pot tastar els minerals del sòl i els oligoelements a l’aigua mineral natural. No es veuen, però hi són. Així, un sòl calcari produeix aigua amb calç. L’aigua contindrà més aviat pocs minerals per que el sòl calcari és molt porós i l’aigua el travessa molt ràpidament cap a l’aqüífer (reserva d’aigua subterrània).

“Els consumidors europeus trien un terrer natural, no tractat. L’aigua mineral natural s’associa amb banys termals, una muntanya o una font.”
Patricia Fosslard, secretària general de la EFBW (Federació Europea d’Aigües Embotellades)

Ampolla de vidre de Pineo amb un got en primer pla. Aigua mineral natural que brolla naturalment dels Pirineus.

Cada lloc de la terra produirà una aigua única al món. Gaudim de Pineo.

Com que el terrer és la suma dels elements naturals, aquests influeixen al caràcter d’allò que es recull. Per això, cada vi, fruita, verdura, tal com cada aigua són únics.

Pineo és el resultat d’una barreja única d’elements naturals dels Pirineus. El seu entorn pur al bell mig de la natura. La seva ubicació entre el Golf de Biscaia (Oceà Atlàntic) i el Mar Balear i el Golf de Lleó (tots dos part del Mar Mediterrani) determinen la seva qualitat. Justament el seu terrer proporciona a Pineo les seves qualitats organolèptiques o sensorials.
Amb quin resultat?
El seu sabor suau, equilibrat, natural i refrescant.

“Les millors aigües provenen de fonts no contaminades i aquestes es troben majoritàriament en llocs remots.”
Ho diu Michael Matcha, fundador de The Fine Waters Of The world.

L’entorn calcari a 1.100 metres d’alçada als Pirineus i la filtració d’aigua de pluja donen a Pineo la seva suavitat. Pineo neix amb una temperatura de l’aigua i un equilibri mineral constants. El seu sabor suau calma la nostra set i marida bé amb vins i menjars com cap altra aigua.

Per suposat, el sabor de Pineo i de cada aigua és una qüestió de gust personal. Faci la prova de sabor. Faci una comparació a cegues de Pineo amb qualsevol altra aigua. Hi ha moltes possibilitats de que també vostè trobi Pineo la millor aigua del món. El seu origen determina la seva personalitat.