El residu sec de l’aigua mineral de Pineo

Aigua, quin sabor té i quin gust deixa a la boca?

Quin és el residu sec de l’aigua?

El residu sec de l’aigua és el que queda després que l’aigua s’hagi evaporat. Bàsicament, són els minerals de l’aigua.

Els minerals que es troben a l’aigua són necessaris per a les reaccions bioquímiques del nostre cos.
Els minerals provoquen reaccions actives en el nostre cos. Sense minerals no hi ha vida, però fins i tot l’aigua sense minerals és aigua morta. Els peixos no sobreviuen en aigua destil·lada.

pineo es votada l’aiquq més saborosa del món

Pineo escollida la millor aigua del món

Pineo va ser nominada juntament amb 50 altres aigües premium d’arreu del món. Un jurat de 5 membres, compost per expert i sommeliers d’aigua, van fer una cata a cegues de les diferents aigües i puntuaven individualment. Pineo va guanyar l’or en la categoria més top ‘aigües de baix contingut mineral’ (per sota de 250 mg) sense gas carbònic afegit.

Quina és la quantitat ideal de residu sec a l’aigua?

Un contingut de minerals entre 50 mg / litre i 500 mg / litre es considerat baix i es recomana encaridament el seu ús diari. No obstant això, la qualitat d’aquesta aigua també depèn dels minerals i d’altres substàncies que conté.
No es recomana l’ús diari d’aigua poc mineralitzada, de menys de 50 mg / litre, i l’aigua amb més de 500 mg / litre de residu sec és massa rica en minerals per al seu ús diari.

Aigua, quin sabor té i quin gust deixa a la boca?

Què són els minerals col·loïdals de l’aigua?

Els minerals col·loïdals són partícules molt petites de minerals orgànics o inorgànics en un medi líquid com l’aigua. Són tan petits que no s’enfonsen cap al fons ni suren a l’aigua. Tenen una càrrega electromagnètica. El cos els absorbeix millor que els minerals orgànics i inorgànics, que constitueixen partícules més grans.

Què són els minerals i oligoelements inorgànics i orgànics?

Els minerals inorgànics són minerals i oligoelements que es troben en el sòl, per exemple, les roques. Són difícils d’absorbir per al cos humà. Els minerals i oligoelements orgànics provenen de plantes o animals. Es troben en una forma quelatada (unida), el que significa que estan units a una proteïna. Són fàcilment absorbits pel cos humà.

Quina és la capacitat mitjana d’absorció de minerals pel cos?

Minerals col·loïdals: 70-90%
Minerals inorgànics: 5-35%
Minerals orgànics: 40-60%