Les aigües subterrànies contaminades es produeixen a gran escala a Bèlgica i als Països Baixos. Penseu en llocs on hi ha gasolineres, garatges, bugaderies químiques o fàbriques de gas (o hi havia abans) i terres agrícoles on s’utilitzen pesticides prohibits. Enumerem les 10 substàncies més contaminants del sòl i les aigües subterrànies a Bèlgica i als Països Baixos. Aquestes substàncies TAMBÉ es troben a l’aigua de l’aixeta o de l’aixeta i també en algunes aigües minerals. La bona notícia és que l’aigua mineral natural Pineo no conté cap d’aquestes substàncies tòxiques.

1. Metalls pesants a la nostra aigua de l’aixeta

La contaminació més freqüent és la de metalls pesants com el plom, el mercuri, el zinc, el níquel, el crom, el cadmi, l’arsènic i el coure. Aquests acaben al medi ambient de diverses maneres. Un cop al cos, poden causar danys en els òrgans, anèmia, asma, deteriorament de la fertilitat, càncer de pulmó i de pell i danys al sistema nerviós.

2. PAKS a l’aigua de l’aixeta

Els hidrocarburs aromàtics policíclics o HAP són substàncies que es formen durant la combustió o la carbonització i també es troben, entre altres coses, en quitrà, asfalt i residus de cendres. També s’afegeixen als productes de plàstic o cautxú per donar-li aquesta elasticitat. Són cancerígens i altament tòxics. Els PAH del sòl i l’aigua no es descomponen correctament i, per tant, s’acumulen.

water-splash-with-hair

La inquietant contaminació del sòl i les aigües subterrànies farà que aquesta imatge esdevingui aviat una raresa?

3. Disruptors hormonals a l’aigua

Les substàncies químiques amb un efecte disruptiu hormonal es poden trobar en joguines, envasos d’aliments i cosmètics. Altres disruptors endocrins coneguts són els retardants de flama, que fan que la roba, els mobles, la pintura i els revestiments de sòls, per exemple, siguin menys inflamables. Els metges estan preocupats per l’efecte d’aquests disruptors endocrins sobre, entre altres coses, el desenvolupament d’òrgans sexuals com les deformitats genitals en els nadons. La reducció de la fertilitat també és més freqüent.

4. Nitrogen a les nostres aigües subterrànies

El nitrogen també acaba a la terra i l’aigua a través dels fems de porcs i vaques, i per tant també a la nostra aigua de l’aixeta. El nitrogen es pot convertir en amoníac, nitrit i nitrat. Són substàncies que es dissolen molt fàcilment a l’aigua i són força nocives. Les altes concentracions de nitrat a l’aigua poden provocar un creixement excessiu d’algues, sobretot quan fa calor. A més, algunes algues poden produir elles mateixes substàncies tòxiques.

Weiland met sloot

També acaba a la terra i l’aigua a través dels fems de porcs i vaques. I també la nostra aigua de l’aixeta.

5. POPS en el tractament d’aigües residuals

Els contaminants orgànics persistents o COP són substàncies químiques tòxiques que no són o gairebé no són biodegradables, de manera que es poden acumular a les persones i al medi ambient. Els més coneguts són probablement els PCB. Els components poden aparèixer -de vegades en quantitats molt petites- o produir-se durant processos de producció industrial específics. Sovint acaben a través de l’aigua de rentat, l’aigua de rentat (pluja) o l’aigua de rentat de gas a la depuradora d’aigües residuals, presents o no, o per abocament al clavegueram a la depuradora.

6. Plaguicides agrícoles a les nostres vies fluvials

A l’agricultura s’utilitzen molts pesticides, que poden acumular-se al cos. Per exemple, el glifosat és un herbicida molt eficient que és soluble en aigua i es descompon amb relativa rapidesa al sòl. Els pesticides acaben al fons de les vies fluvials a través de l’aigua superficial.

7. PFAS per desplaçament del sòl

Els PFAS són repel·lents a l’aigua i al greix, resistents a la calor i molt forts. Els pots trobar en el recobriment antiadherent de les paelles, en tèxtils, cosmètics, escumes extintors, agents de neteja, lubricants i el recobriment de caixes de pizza. Els PFAS  poden danyar el sistema immunitari i causar càncer. L’atenció dels PFAS a Flandes i als Països Baixos està relacionada principalment amb el desplaçament del sòl. No obstant això, també està present a les aigües subterrànies, l’aigua potable i els aliments.

8. Els microplàstics estan a tot arreu

El plàstic es descompon en partícules cada cop més petites. Si són menors de 5 mil·límetres, parlem de microplàstics. Això inclou els minúsculs grànuls de plàstic que es troben en alguns cosmètics i els que provenen del desgast dels pneumàtics dels cotxes o de la roba sintètica, per exemple quan es renten. Com que els micro i nanoplàstics són tan petits, es troben a tot arreu: al sòl, a l’aigua i a l’aire que respirem. Els microplàstics són disruptors endocrins i cancerígens.

Spelen op het strand

Els microplàstics estan ara a tot arreu: a tots els mars, a les muntanyes, a la neu de l’Àrtic…

9. Medicaments en aigües superficials

Segons un informe del RIVM del 2020, almenys 190 tones de substàncies farmacèutiques acaben a les aigües superficials als Països Baixos cada any. Per a Bèlgica això es refereix, relativament, a quantitats comparables. Això es refereix, entre altres coses, als (residus de) antibiòtics, antidepressius, analgèsics i agents de contrast de raigs X.

10. CHROME-6, el nou amiant

El crom-6 s’adhereix fàcilment als metalls i s’utilitza en pintura, fusta, plàstic i metall, entre altres coses. És un carcinogen que pot entrar a les vies respiratòries i està relacionat amb càncer de pulmó i múltiples malalties respiratòries. Només recentment s’ha sabut que el crom-6 no només està present al sòl, sinó que els edificis i les vies fluvials també estan contaminats amb ell.

L’aigua mineral natural Pineo no conté cap d’aquestes substàncies tòxiques

Pineo va fer diverses investigacions sobre la seva aigua, que prové de les profunditats de les muntanyes del Beneidó a Espanya. Això és perquè és important que la qualitat sigui mesurable. No només tasteu això, també es pot provar. Per exemple, el 2014 el Laboratori Oliver Rodés va fer una prova física i química completa de l’aigua de Pineo el 2014, concloent que Pineo conté un 0% de pesticides orgànics! Consulteu el laboratori de proves i proves del laboratori SGS Oliver Rodés per vosaltres mateixos

Pineo zuiver water zonder chemicalieën

Afortunadament, l’aigua mineral natural Pineo està lliure de substàncies tòxiques i té un sabor meravellosament pur