El plom s’utilitzava sovint a les canonades d’aigua potable en el passat. Des del 1960 ja no es permet la construcció de canonades de plom, però les cases antigues i els edificis escolars, per exemple, sovint encara tenen canonades d’aigua de plom. Les canonades noves a les cases noves i els components, com ara connectors i aixetes, també poden contenir plom i (temporalment) alliberar-lo. També podeu trobar plom als aliments (com ara pa, te i cervesa), capes de pintura antigues i canonades de coure que estan soldades amb plom. L’exposició a llarg termini al plom pot provocar, entre altres coses, anèmia, trastorns de la funció renal, trastorns de la vitamina D, metabolisme i neurotoxicitat.

TAMBÉ a Bèlgica i NL, milers de nens pateixen intoxicació per plom

A tot el món, 800 milions de nens, o un de cada tres, estan afectats per l’enverinament per plom. A Bèlgica, més de 400.000 nens tenen un nivell de plom en sang de 5 micrograms o més per decilitre. Als Països Baixos, això afecta gairebé 60.000 nens. Això es desprèn d’un informe d’Unicef ​​​​i Pure Earth del 2020. Als Països Baixos i Bèlgica, l’enverinament per plom és causat principalment per canonades d’aigua amb plom, la qual cosa fa que el contingut de plom a l’aigua potable augmenti significativament. Això pot provocar danys cerebrals permanents, problemes de comportament i una intel·ligència menor.

Kind drinkt uit een kraan

També a Bèlgica i als Països Baixos milers de nens pateixen intoxicació per plom a causa del plom a les canonades.

Per què és tan perillós el plom?

Segons la investigació de la Universitat de Florida, el plom en particular té un efecte (neuro)tòxic. El plom entra al cos humà per la pell (hidratació), el sistema digestiu (nutrició), el tracte respiratori (contaminació atmosfèrica), la placenta (sang i llet materna) o la conjuntiva. Els nadons i els nens menors de cinc anys són especialment vulnerables, perquè els seus intestins absorbeixen el metall tòxic amb més facilitat i el seu cervell encara s’està desenvolupant. Actualment, la norma aplicable a l’aigua potable és un màxim de 0,01 mg/L, que també s’aplica a la UE.

Els sistemes de filtre amb massa plom a l’aigua són com a molt una solució temporal

Els sistemes de filtre poden oferir una solució (temporal) si hi ha massa plom a l’aigua potable, segons ha demostrat la investigació. Però substituir les canonades segueix sent el millor. La investigació internacional mostra que hi ha filtres disponibles que eliminen eficaçment el plom de l’aigua, però el manteniment és una de les vulnerabilitats. Després d’uns tres mesos, els filtres es saturen i s’han de substituir. També poden convertir-se en un caldo de cultiu de bacteris. Millor consell: substituïu les canonades d’aigua de plom tan aviat com sigui possible.

Loden-leidingen

Les cases antigues i, per exemple, els edificis escolars sovint encara tenen canonades d’aigua de plom.

Per a les canonades de plom, el següent (per descomptat) s’aplica als nadons, nens de fins a 8 anys i dones embarassades:

  • No beu aigua de les canonades de plom, ni tan sols per fer te o cafè.
  • No utilitzeu l’aigua per cuinar pasta, arròs o sopa, per exemple.
  • No utilitzeu l’aigua per fer fórmula per a nadons.
  • Com a alternativa, utilitzeu aigua d’ampolles de vidre o aigua de l’aixeta (filtrada) de canonades sense plom.

Una anàlisi recent de l’aigua mineral natural Pineo mostra que l’aigua està lliure de plom!

Geen lood in Pineo