Verontreinigd grondwater komt in België en Nederland op grote schaal voor. Denk aan plekken waar benzinestations, garages, chemische wasserijen of gasfabrieken staan (of stonden) en landbouwgrond waar verboden bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. We sommen de 10 meest verontreinigende stoffen van bodem én grondwater in België en Nederland voor je op. Deze stoffen komen OOK voor in het kraantjeswater of leidingwater en ook in sommige mineraalwaters. Het goede nieuws is dat het natuurlijke mineraalwater Pineo géén van deze giftige stoffen bevat.

1. Zware metalen in ons leidingwater

De meest voorkomende vervuiling is die van zware metalen zoals lood, kwik, zink, nikkel, chroom, cadmium, arseen en koper. Deze komen op allerlei manieren in het milieu terecht. Eenmaal in het lichaam, kunnen ze schade aan de organen, bloedarmoede, astma, verminderde vruchtbaarheid, long- en huidkanker en aantasting van het zenuwstelsel veroorzaken.

2. PAKS in kraantjeswater

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAKs zijn stoffen die ontstaan bij verbranding of verkoling en zitten ook in onder meer teer, asfalt en asresten. Ze worden ook aan producten van plastic of rubber toegevoegd om die elasticiteit te geven. Ze zijn kankerverwekkend en zeer toxisch. PAK’s in de bodem en water worden niet goed afgebroken en stapelen zich dus op.

water-splash-with-hair

Zorgt de verontrustende vervuiling van bodem en grondwater er voor dat dit beeld straks een zeldzaamheid wordt?

3. Hormoonverstoorders in water

Chemische stoffen met een hormoonverstorende werking vind je in onder meer speelgoed, voedselverpakkingen en cosmetica. Andere bekende hormoonverstoorders zijn vlamvertragers, waardoor bijvoorbeeld kleding, meubels, verf en vloerbedekking minder brandbaar wordt. Artsen maken zich zorgen over het effect van deze hormoonverstoorders op onder meer de ontwikkeling van geslachtsorganen zoals genitale misvormingen bij babyjongens. Ook een verminderde vruchtbaarheid komt vaker voor.

4. Stikstof in ons grondwater

Via de mest van varkens en koeien komt stikstof ook in de bodem en het water terecht en dus ook in ons leidingwater. Stikstof kan worden omgezet in ammoniak, nitriet en nitraat. Dat zijn stoffen die heel makkelijk in water oplossen en vrij schadelijk zijn. Hoge concentraties nitraat in water kunnen tot overmatige algengroei leiden, zeker wanneer het warm is. Sommige algen  kunnen bovendien zelf giftige stoffen produceren.

Weiland met sloot

Via de mest van varkens en koeien komt het ook in de bodem en het water terecht. En zo ook in ons leidingwater.

5. POPS in de rioolwaterzuivering

Persistent organic pollutants of POPs zijn giftige chemische stoffen, die niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn, waardoor ze zich in mens en milieu kunnen opstapelen. De bekendste zijn wellicht de PCB’s. De componenten kunnen – soms in heel kleine hoeveelheden – voorkomen of geproduceerd worden tijdens specifieke industriële productieprocessen. Vaak komen ze dan uiteindelijk via waswater, (regen)spoelwater, of gaswaswater in de al dan niet aanwezige afvalwaterzuivering of via lozing op het riool in de rioolwaterzuivering terecht.

6. Pesticiden uit de landbouw in onze waterlopen

In de landbouw worden veel pesticiden gebruikt, die zich in het lichaam kunnen opstapelen. Zo is glyfosaat een zeer efficiënte onkruidverdelger die oplosbaar is in water en relatief snel afbreekt in de bodem. Via het oppervlaktewater komen pesticiden in de bodem van waterlopen terecht.

7. PFAS door grondverplaatsing

PFAS zijn water- en vetafstotend, hittebestendig en zeer sterk. Je vindt ze terug in de antiaanbaklaag van braadpannen, in textiel, cosmetica, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen, smeermiddelen en de coating van pizzadozen. PFAS kunnen het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken. De aandacht voor PFAS in Vlaanderen en Nederland is vooral gelinkt aan grondverplaatsing. Desalniettemin zit het hier ook in grondwater, drinkwater en voedsel.

8. Microplastics zitten overal

Plastic breekt tot steeds kleinere deeltjes af. Zijn die kleiner dan 5 millimeter, dan spreken we van microplastics. Daartoe behoren ook de piepkleine plastic korreltjes die in sommige cosmetica zitten en degene die afkomstig zijn van de slijtage van autobanden of synthetische kleding, bijvoorbeeld als die gewassen wordt. Omdat micro- en nanoplastics zo klein zijn, zitten ze overal: in de bodem, in het water en in de lucht die we inademen.  Microplastics zijn hormoonverstoorders en kankerverwekkend.

Spelen op het strand

Microplastics zijn inmiddels overal: in alle zeeën, de bergen, tot in de sneeuw van de Noordpool…

9. Medicijnen in het oppervlaktewater

Volgens een RIVM-rapport van 2020 komt er in Nederland jaarlijks minstens 190 ton farmaceutische stoffen in het oppervlaktewater terecht. Voor België gaat het om – naar verhouding –  vergelijkbare hoeveelheden. Het gaat dan om onder meer (resten van) antibiotica, antidepressiva, pijnstillers en röntgencontrastmiddelen.

10. CHROOM-6, het nieuw asbest

Chroom-6 hecht zich eenvoudig aan metalen en wordt onder meer verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Het is een kankerverwekkende stof die in de luchtwegen terecht kan komen en wordt gelinkt aan longkanker en meerdere luchtwegaandoeningen. Pas sinds kort is geweten dat chroom-6 niet enkel in de bodem zit, maar dat ook gebouwen en waterlopen ermee verontreinigd zijn.

Het natuurlijke mineraalwater Pineo bevat géén van deze giftige stoffen

Pineo liet diverse onderzoeken doen op haar water, dat afkomstig is uit de diepte van het Beneidó Bergmassief in Spanje. Dit omdat het belangrijk is kwaliteit meetbaar te maken. Niet alleen proef je dat, het kan ook worden onderbouwd. Zo werd er in 2014 een volledige fysische en chemische test van het Pineo water gedaan door Laboratorium Oliver Rodés in 2014, met als conclusie dat Pineo 0% organische pesticiden bevat! Bekijk zelf de SGS labtest en testen lab Oliver Rodés

Pineo zuiver water zonder chemicalieën

Gelukkig is het natuurlijke mineraalwater Pineo vrij van giftige stoffen en heerlijk zuiver van smaak