Drinkwater uit de riool, leer er maar mee leven

Het zal ontzettend veel moeten regenen voor onze waterreserves aangevuld te krijgen. In vele steden en landen is dit de nieuwe norm en uitdaging. Droogte.
Van ons grondwater gaat 30% naar de landbouw, 10% naar onze voeding en 7 % naar allerlei dranken. (Vlaanderen). Dat val mee maar als we over ons drinkwater hebben gaat 25% naar de chemie, bijna 20% naar raffinaderijen en slechts 12% naar voeding. (Vlaanderen), Drinkwater uit de riool, zeewater ontzilten en zuiveren wordt de norm.

Waterstress,
we bereiden ons maar beter voor op wederkerende droogte.

Waterpeil daalt in veel steden en landen. Geen wagens meer wassen, geen tuinen meer besproeien, geen water oppompen uit rivieren en kanalen. Uitzonderlijk ? Nee het wordt de nieuwe norm. Langere droogte periodes en kortere hevige onweders met felle regenbuien. De klimaatverandering gaat onze watervoorziening veranderen.
In 2018 brachten Duitse tankwagens 180 000 liter drinkwater per dag naar België voor enkele gemeentes.

Vrachtwagen met drinkwater

In 2018 brachten Duitse tankwagens 180 000 liter drinkwater per dag naar België voor enkele gemeentes.

Droogte in Europa 2018

Neerslagtekort en hoge temperaturen vonden plaats in de zomer van 2018. Vele Europese landen kampten met droogte en hitte tijdens de zomermaanden. België, Nederland, Uk, Polen, Noord Duitsland, Letland, Litouwen, Scandinavië en in het bijzonder Zweden. 2018 werd samen met 1976 de droogste zomer sinds de metingen.

Droogte maakte ook bier en brood duurder in 2018 door tegenvallende oogsten en duurdere prijzen voor granen en gerst. In Europa lag door de droogte de opbrengst per hectare 25% lager. De prijs van granen en gerst steeg met 20%.

Droge aarde door aanhoudende droogte

Droge aarde.

2018 was voor veel Europese landen de warmste jaar ooit. In België werden voor de zomermaanden 2°C hoger gemeten dan gemiddeld. Nederland meldde dat de zomer van 2018 de warmste zomer sinds 3 eeuwen was. Satellietbeelden toonden een verdord Europa. De Ierse aardappeloogst was kleiner. In Noorwegen werd zacht fruit behoorlijk duurder. In Nederland hadden de uien het te verduren. In België stond de tomaten teelt onder druk. In Duitsland kregen de aardappeltelers het heel warm. Zwitserland moest meer oogst importeren. Frankrijk had weinig problemen en in Italië en Turkije ging het hagelen met hagelschade tot gevolg.

Watertekorten in de nabije toekomst

Vandaag telt de wereld 7,7 miljard mensen. Tegen 2050 zullen we met 9,8 miljard zijn en in 2200 zal de planeet 11,2 miljard mensen tellen. En een veelvoud aan kippen, varkens en runderen. De World Metorological Organization schat dat in 2025 2/3de van de wereldbevolking met periodieke of frequente watertekorten zal worden geconfronteerd. Water tekorten zullen conflicten uitlokken. Koeweit, Behrein, Egypte, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de kleinste drinkwater voorraden per inwoner. Pakistan denkt in 2025 een watertekort te hebben in heel het land. Lake Mead het grootste waterbassin van de US, aan de Colorado rivier staat 60% lager dan 15 jaar geleden. Volgens de VN-Baas Antonio Guterras zal de vraag naar zoet water tegen 2050 met 40% stijgen. Zelfs in het kleddernatte Nederland waarschuwt de Rijkswaterstaat voor drinkwater voorziening te korten. In periodes van droogte zou de aanvoer van zoet water tekorten kunnen betekenen voor de scheepvaart, industrie en de natuur.

Onzilten als oplossing voor zoet water. Wereldwijde vraag naar zoet drinkwater zal tegen 2030 met nog eens 40% stijgen.

Zoutwater omzetten in zoet water. In Dubai en Koeweit doen ze dit al. De methode is erg duur. De installaties bestaan uit kostbaar roestvrij staal want zout tast andere metalen aan. Er is veel energie nodig om van zoutwater zoet water te maken. En het water smaakt niet zo lekker. Zoet water opvangen in regentanks is volgens Kees van leeuwen, hoogleraar water management en stedelijke ontwikkeling aan de universiteit van Utrecht een betere oplossing. Nu pompen veel steden meer water op dan deze waterreservoirs worden aangevuld. Veel zout water gaat daarenboven verloren via riolen en straten rechtstreeks naar de oceanen. Herwinning is hier de boodschap.

Zee water op het strand met schelpjes. Zoutwater als drinkwater.

Zullen we in de toekomst zoutwater omzetten naar drink water?

11 Steden weldra zonder water, 3,7 miljard mensen hebben een tekort aan drinkwater en 125 van de 500 grootste steden bevinden zich in waterstress

Kaapstad in Zuid Afrika valt niet de benijden. In 2019 dreigt Kaapstad tijdelijk zonder water te vallen. 50 liter water per persoon is recent opgelegd. 16 april 2019 wordt day zero genoemd dan gaan de inwoners van Kaapstad op een 25 liter per persoon rantsoen. Geen leidingwater meer wel bevoorraden bij waterdistributiecentra. Kaapstad is slechts het topje van de ijsberg.

Zicht op Kaapstad een stad met een groot water te kort

Kaapstad in Zuid Afrika valt niet de benijden. In 2019 dreigt Kaapstad tijdelijk zonder water te vallen.

Tegen 2030 worden volgende steden volgens de projecties van de Verenigde Naties getroffen door droogte en water tekorten.

 1. Sao Paulo, Brazilië : deze stad kreeg al een enstige waarschuwing in 2015 toen de politie watertransporten wegens watertekorten moesten escorteren wegens dreiging van overvallen door bendes. Toen was het hoofdwaterreservoir van de stad voor slechts 4% gevuld.
 2. Bangalore, India : De stad groeit uit zijn voegen en water en rioleersystemen blijken onvoldoende te zijn. En vaak verouderd. Watervervuiling van omliggende meren en lekkende leidingen zijn een grote uitdaging. 85% van he twater kan niet gebruikt worden voor consymptie.
 3. Peking, China : In 2014 reeds was er slechts 145 kubieke meter drinkwater per inwoner beschikbaar. De Wereldbank classificeert waterschaarste als het moment waarop mensen minder dan 1000 kubieke meter zoet water per persoon per jaar ter beschikking hebben. 40% van het oppervlakte water is te zwaar vervuild zelfs voor de landbouw en industrie.
 4. Cairo, Egypte : De Nijl zorgt voor 97% van het Egyptisch drinkwater. Een rivier die steeds meer vervuild geraakt door industrie en veeteelt en landbouw. Zonder maatregelen zal Caïro kritieke watertekorten krijgen tegen 2025. Voor de Egyptische president is water een kwestie van nationale veiligheid.
 5. Jakarta, Indonesië : Minder dan 50% van haar 10 miljoen inwoners heeft geen toegang tot leidingwater. Waterputten worden overal illegaal gegraven waardoor reeds meermaals de ondergrondse waterlagen droog kwamen te staan. Door het massaal oppompen van grond water zinkt de stad langzaam maar zeker.
 6. Moskou, Rusland : 25% van de waterreserves ter wereld bevinden zich in Rusland. Milieuvervuiling van het oude Sovjettijdperk teisteren en belasten de drinkwatervoorziening. Moskou is voor 70% afhankelijk van oppervlaktewater die in veel gevallen niet voldoen aan de hygiënische normen.
 7. Istanboel, Turkije : Watertekorten tijdens de zomermaanden zijn al jaren een vaste waarde. De waterreservoirs zijn met 70% gekrompen tegenover 2014. In 2030 verwacht de alarmbel voor echte waterschaarste in 2030.
 8. Mexico City, Mexico : 21 miljoen inwoners die kampen met voortdurend watertekorten. 20% krijgt slechts een paar uur per week water uit de kraan. Een andere 20% krijgt slechts een deel van de dag stromend water. Leidingen lekken waardoor 40% van het leidingwater verloren gaat. 40% van het water wordt ingevoerd.
 9. London, UK: London haalt 80% van zijn drinkwater uit de sterk vervuilde Theems en de Lea. Tegen 2025 verwacht men serieuze leveringsproblemen en tegen 2040 sterke water te korten.
 10. Tokio, Japan : 30 miljoen mensen voorzien van leidingwater is geen kleinigheid. Neerslag valt er slechts in een 4 maanden want kan leiden tot tijdelijke schaarste.
 11. Miami, USA : Door het stijgend zeewater niveau en een gigantische blunder die is gebeurd door moerassen leeg te pompen mengt zoutwater zich met zoet water in de ondergrondse bekken.